Smart Receivers

Smart receivers worden gebruikt in combinatie met een controller, zoals onder andere de Falcon F16, F48 en ook de meeste Kulp controllers kunnen de Falcon smart receivers aansturen. Deze handleiding is specifiek geschreven voor de Falcon controllers/gebruik, maar veel van de principes gelden ook voor de Kulp controllers. Daar hoop ik in de nabije toekomst een soortgelijk document voor te schrijven in zowel engels als nederlands.

Ook deze specifieke handleiding is geschreven door Matthew Richards en in samenspraak vertaald naar het nederlands door mij. 

F16v3 & F48v1

De F48v1 en het F16v3 differential expansie bord kunnen niet “direct” pixels aansturen. Je moet eerst (met utp kabel) een smart receiver aansluiten op een van de poorten, en vanuit daar kun je de pixels aansturen op een van de 4 poorten op de receiver.

Het aantal pixels dat iedere poort van deze receivers kan aansturen is afhankelijk van de hoeveelheid “banken” je gebruikt in je setup. Dit is uitgelegd in het Pixels per poort (F16v3 & F48v1) document hier.

Diagram

Description automatically generated

Laten we hier even aannemen dat je alleen bank 1 gebruikt. Zoals hierboven in het plaatje kun je hiermee 1024 pixels per poort aansturen, in totaal 4 per receiver en daarmee totaal 16 poorten. 

Als je dit herhaalt per bank 1 receiver per poort, heb je daarmee 48 fysieke poorten om pixels aan te sturen, rekening houdend met het verdelen van de 1024 pixels over de banken zoals uitgelegd in het document “Pixels per Poort (F16v3 & F48v1)”.

Maar ze heten met reden “smart receiver” op de F48v1 en F16v3 differential expansie kun je de receivers aan elkaar doorkoppelen vanuit 1 UTP poort. Voor de F48v1 en F16v3 expansie kun je er maximaal 3 doorkoppelen per UTP poort. Maar let wel de 1024 pixels per poort worden dan ook hier gedeeld over de poorten van de smart receivers. 

De poorten op de doorgelinkte smart receiver worden dan gegroepeerd als *A, *B of *C, waarbij de eerste smart receiver dus *A is, de 2e *B en de derde *C.

Als voorbeeld, als je op een F48v1 vanuit bank 1, per UTP poort 3 smart receivers door koppelt vertaalt zich dat in de volgende visuele representatie. 

A picture containing application

Description automatically generated

Poorten 1A – 16A

Poorten 1B – 16B

Poorten 1C – 16C

Iedere groep van A, B en C poorten moet de 1024 pixels verdelen over de aantal poorten beschikbaar. Je hoeft hier niet met “sliders” te werken zoals uitgelegd in “Pixels per Poort” maar het totale aantal pixels mag niet de 1024 passeren, want dan stopt het met werken. Fysieke limitatie van de controller. 

HET GEBRUIK VAN MEER DAN 1 BANK

Als je ook de 2e en 3e bank gebruikt op je F48v1 (of de differential expansie van de F16v3) Dan zit je ten eerste vast aan het verdelen van de 1024 pixels over de banken. 

Je zou bijvoorbeeld een setup kunnen hebben welke toestaat om 400 pixels per poort op bank 1 aan te sturen, 300 pixels per poort op bank 2, en 324 pixels op bank 3. Als je maar 1 smart receiver per UTP poort hebt aangesloten, dan kunnen de receivers respectievelijk op UTP poort 1 t/m 4, 400 pixels per poort kunnen aansturen.

Stel dat je op een van deze UTP poorten een 2 smart receiver door koppelt, krijg je 8 fysieke poorten om pixels aan te sturen. Indien aangesloten op UTP poort 1, bank 1, worden de poorten bekend als 1A & 1B, 2A & 2B, 3A & 3B en 4A & 4B. 

Hierbij is het belangrijk om te onthouden dat je nu niet 8 poorten a 400 pixels aansturen krijgt, maar dat poorten 1A & 1B (en de andere) nu de 400 pixels moeten verdelen over A en B! Hoe je dat verdeeld is minder belangrijk dan het totaal aantal pixels. Mocht je in deze situatie nog een 3e receiver aansluiten, dan verdeel je die 400 pixels over A, B en C. 

Een laatste detail bij het gebruik van de smart receivers op een F48v1 en een F16v3 expansie bord, je kunt maar maximaal 3 smart receivers door koppelen, en je kunt de smart receiver tot maximaal 75 a 100m (kwaliteit kabel speelt hier een grote rol) verder wegleggen van de hoofdcontroller. Bij het doorkoppelen van meerdere smart receivers geldt deze afstand voor de laatste in de rij. Je komt door signaal verval niet heel veel verder dan die 100m. Even reflecterend op de meeste displays, hoeveel huizen in jullie blok gaan er aan meedoen voor dit een probleem word?

F16v4 & F48v4

Natuurlijk staat de innovatie niet stil bij Falcon en zijn er sinds 2022 de F48v4 en F16v4 uitgekomen. Ze zijn schaars verkrijgbaar maar ze zijn geupgrade in hun kunnen. Net als hun voorgangers heb je bij gebruik van de F48v4 en de differential expansie van de F16v4 een smart receiver nodig om daadwerkelijk pixels te kunnen aansturen, een uitzondering zijn 4 lokale pixel poorten op de F48v4 waar we later op terugkomen.

Het aantal pixels wat iedere poort kan aansturen is ook hier afhankelijk van de hoeveelheid banken in gebruik. Ook voor de F48v4 en F16v4 is een “Pixels per Poort (F16v4 & F48v4)” uitgelegd hier.

Als je slechts 1 bank  van de UTP poorten gebruikt op de F48v4 geeft dit je 16 poorten verdeeld over 4 smart receivers (zie plaatje onder). Iedere poort kan 1024 pixels aansturen.

Indien je bank 1 &2 gebruikt geeft dit je 32 poorten verdeeld over 8 smart receivers, welke 1024 pixels per poort kunnen aansturen. Als je bank 1, 2 &3 gebruikt geeft je 48 poorten verdeeld over 12 smat receivers kun je 704 pixels per poort aansturen. Meer details vind je in Pixels per Poort (F16v4 & F48v4) A picture containing diagram

Description automatically generated

Op de F48v4 en de differential expansie van de F16v4 kun je nu tot maximaal 6 smart receivers doorkoppelen, maar ook hier geldt dan weer dat je het aantal aan te sturen pixels dient te verdelen over het aantal poorten dat je creëert. De poorten worden dan gevisualiseerd als *A, *B, *C, *D, *E en *F. waarbij de eerste receiver in de lijn *A word, de 2e *B enz. 

Als voorbeeld als je vanuit en F48v4,  bank1  UTP poorten 1 t/m 4 op alle poorten 6 smart receivers door koppelt worden de poorten als volgt weergegeven. 
A picture containing text, electronics

Description automatically generated

Poorten 1A – 16A

Poorten 1B – 16B

Poorten 1C – 16C

Poorten 1D – 16D

Poorten 1E – 16E

Poorten 1F – 16F

Zoals eerder ook bij de F16v3/F48v1 uitgelegd moet je in deze situatie wel rekening houden met het feit dat je de 1024 pixels per poort dient de verdelen over de doorgekoppelde receivers. Als voorbeeld; 

Poorten 1A – 16A – 200 pixels

Poorten 1B – 16B – 200 pixels

Poorten 1C – 16C – 200 pixels

Poorten 1D – 16D – 150 pixels

Poorten 1E – 16E – 150 pixels

Poorten 1F – 16F – 124 pixels 

Total for *A/*F – 1024 pixels

Als je op deze manier zou doorkoppelen reduceert het aantal aan te sturen pixels per poort drastisch maar geeft het je meer fysieke poorten om pixels aan te sluiten. In sommige omstandigheden kan dit handig zijn. Specifiek kan dit handig zijn als je een grote hoeveelheid kleine props over meer poorten verdeelt, dan veel kleine props op 1 poort. Stel dat dingen stuk gaan, falen o.i.d. de “schade/uitval” aan je volledige display blijft dan beperkt. Dat is een persoonlijke keuze.

Stel dat je op alle 12 poorten van de F48v4, 6 smart receivers doorkoppelt, krijg je daar 288 fysieke pixel poorten voor terug. De totaal aan te sturen pixels per poort zou 704 per 6  poorten dus maar gemiddeld 117 pixels zijn. en het zou er visueel zo uitzien als hieronder. 

A picture containing text, electronics, circuit

Description automatically generated

Een van de leuke upgrades van de F48v4 t.o.v. de F48v1 is dat deze uitgerust is met 4 “lokale” poorten. Je kunt dus stellen dat je alvast 1 smart receiver “on board” hebt.

De F48 controller is ontwikkeld om te gebruiken in layouts waar afstand van een prop t.o.v. waar je de controller kwijt kunt te overbruggen. NIet iedereen heeft immers overal stopcontacten buiten, sommigen houden hun hoofdcontroller liever binnen, en daarmee geeft de F48 controller je een scala van mogelijkheden om heel lokaal 5 of 12v power en aansturing te realiseren. Daar de data over UTP tot 100m meer dan toereikend is. Zoals eerder aangehaald, je moet wel een Playboy Mansion hebben wil je aan die afstanden komen. 

Mocht je gebruik maken van deze 4 lokale pixel outputs worden deze gevisualiseerd als poort 45A – 48A, wat inhoud dat ze zich gedragen als de eerste smart receiver op UTP poort 12 (bank 3) en je dan nog maar 5 smart receivers maximaal kunt door koppelen op de fysieke UTP poort 12.

A close-up of a computer chip

Description automatically generated with low confidence

Ook hier geldt weer dat de 75 tot 100m afstand t.o.v. de hoofdcontroller geldt voor de laatste smart receiver in de “lijn” – dus totale lengte van UTP kabel kan max iets van 100m zijn, en let wel kwaliteit kabel speelt hier een hele grote rol op hoe ver je “werkelijk” komt.

Compatibility

Het zal je vast niet ontgaan zijn dat in bovenstaand verhaal 2 soorten smart receivers voorbij zijn gekomen. De receivers die als eerst getoond zijn waren de v1 Falcon Smart Receivers, welke compatible zijn met de F48v1 en F16v3, ze kunnen tot maximaal 3 receivers worden door gekoppeld. Ze zijn niet compatible met de nieuwere F48v4 en F16v4 in doorkoppel modus. Het zou kunnen zijn dat ze, mits gebruikt als enkele receiver per UTP poort ze wel functioneren. (Niet bevestigd)

De tweede smart receiver getoond is de v2 Falcon Smart receivers, deze zijn uiteraard campatible met de F16v4 differential expansion en de F48v4 en zijn tot maximaal 6 receivers door te koppelen. Vanaf versie v2.01 zijn deze smart receivers ook backwards compatible met de F16v3 en F48v1, let wel je kunt ze dan maar tot maximaal 3 smart receivers doorkoppelen!

Op het plaatje hieronder de verschillen tussen de 2, de rechtse heeft rechts onder het versie type staan (in dit geval nog een v2.00)

A close-up of a circuit board

Description automatically generated with medium confidence

Powered by BetterDocs

Laat een reactie achter