Modellen Groeperen

De volgende stap is het definiëren van een modelgroep. U kunt werken zonder modelgroepen te gebruiken. U kunt dit ook op elk later moment doen, maar het is een goede gewoonte en vooral handig om later elk model onderdeel van een groep te laten zijn.

Klik met de rechtermuisknop in het paneel model/group. Er wordt een knop ‘Add Group’ weergegeven.

Klik op de knop Add Group. Voer desgevraagd een modelgroepsnaam in. Ik heb het ‘All Models Group’ genoemd. Telkens als ik een model toevoeg, voeg ik het toe aan deze modelgroep. Een model kan deel uitmaken van meer dan één modelgroep.

Voeg vervolgens de modellen die deel uitmaken van de Modelgroep toe aan de groep. Selecteer het model uit de lijst met modellen en klik op de pijl naar rechts om toe te voegen aan het modelgroepvenster. Dubbelklikken op de modelnaam voegt deze ook toe aan de groep.

Het model ‘Arch1’ maakt nu deel uit van de groep ‘All models group’. Klik op Save als u klaar bent.

Herhaal de bovenstaande stappen en voeg een tweede modelgroep ‘Arches Group’ toe. Klik op OK en klik vervolgens op Save.

Selecteer de modelgroep ‘Arches Group’ en voeg ook het model ‘Arch1’ aan die groep toe.

Klik op Save om de modelgroepupdates op te slaan (en alle wijzigingen aan de lay-out, modellen of modelgroepen sinds de laatste keer dat op deze saveknop is geklikt).

Klik op Save om de modelgroepupdates op te slaan (en alle wijzigingen aan de lay-out, modellen of modelgroepen sinds de laatste keer dat op deze saveknop is geklikt).

Dit voltooit een definitie van een enkel model ‘Arch1’ dat een model van het type ‘Arches’ is, dat deel uitmaakt van een modelgroep ‘All Models’ en ‘Arches-groep’, dat moet worden weergegeven op het lay-outscherm.

Als u de naam van een modelgroep wilt wijzigen of verwijderen, markeert u de naam van de modelgroep en klikt u met de rechtermuisknop. Gebruik het resulterende venster om de groep een andere naam te geven, te verwijderen of te klonen.

U kunt ook extra groepen toevoegen. De volgende stap is het maken van een nieuwe Sequence.

Powered by BetterDocs

Laat een reactie achter